Vajuta siia, et näha hoonet täies ilus ;)
04.04.2018

Veneetsia XVI arhitektuuribiennaali Eesti näituse rahvusvaheline kuraatorivõistlus

Võistluse eesmärk on leida parim ideekavand, mis tutvustab Eesti arhitektuuri ja linnaehitust ning tõstab meie arhitektide ja arhitektuurimõtte nähtavust maailmas. Võistlusele oodatakse kunstiteadlaste, kunstiajaloolaste, arhitektide, disainerite, sisearhitektide, ajaloolaste jt arhitektuurivaldkonnaga seotud erialase taustaga kuraatorite töid. Kaheetapilise võistluse esimeseks etapi tähtaeg on 31. mail kell 12 Eesti aja järgi; teise vooru pääseb viis tööd, teise vooru tulemuste avalik esitlus välkloengu formaadis toimub 15. juunil ning võitjad kuulutatakse välja 19. juunil 2017.

Arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku kuraatorivõistlus on rahvusvaheline, avalik ja kaheetapiline – lisaks kohalikele arhitektidele on Eesti väljapaneku ideevõistlusele oodatud osalema ka rahvusvaheliselt tuntud kuraatorid ja valdkonna professionaalid, nii teoreetikud kui ka tegevarhitektid. Veneetsia XVI arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku produtsent ja rahvusvahelise kuraatorivõistluse korraldaja on Eesti Arhitektuurikeskus, kaaskorraldajaks Eesti Arhitektide Liit, koostööpartnerid kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.

Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad arhitektid Raul Järg (Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja), Toomas Tammis (EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan), Johan Tali (2014. ja 2016. aasta Eesti väljapaneku kaaskuraator), Veronika Valk, Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari, arhitekt Peeter Pere ning kunstiajaloolane ja kuraator Maria Arusoo (Eesti Kaasaegse Kunsti Keskuse juhataja).

Võistluse tingimused

Veneetsia XVI arhitektuuribiennaali Eesti näituse rahvusvahelise kuraatorivõistluse tingimused (PDF)


Küsimused ja lisainfo

Eve Arpo
Produtsent
Tel: +372 56 460 564
E-post: eve@arhitektuurikeskus.ee

1. Palun täpsustage võistlustöö esitamist. Võistlustingimustes on kirjas, et esimese vooru töö peab lisaks tekstile sisaldama ekspositsiooni visualiseeringut, kuid hiljem on tekstis märgitud, et töö tuleb esitada e-maili kaudu. Palun täpsustage, millised on piirangud töö esitamiseks ning kas töö peab olema esitatud e-maili teel. Kas esimesse vooru esitatud visuaalne materjal on sama, mis teise vooru esitatakse?

A: Võistlustöö viuaalsete materjalide saatmiseks palume kasutada wetransfer linki:
https://wetransfer.com/?to=eve@arhitektuurikeskus.ee&msg=veneetsia
Nõuded visuaalsele materjalile: maht kuni 2GB. Palume esitada idee tutvustus ja saata visuaalne materjal, mis toetab Teie ideed ning näitusekujundust. Žürii valib esimese vooru võistlustööde hulgast välja 5 tööd, mis pääsevad edasi teise vooru. Teises voorus palume täiendada Teie ideed vastavalt žürii kommentaaridele ja küsimustele.

2. Võistlustingimustes küsitakse ekspositsiooni väljapaneku visualiseeringut  - kuna lisatud ei ole jooniseid ruumist, kuhu näitus tuleb, siis kas võib esitada näitust illustreerivat materjali?

A: Võistlustingimustes küsime ekspositsiooni visualiseeringut, mida võib edasi anda illustreeriva materjalina. Me oleme avatud teie ettepanekuteks asukoha osas Eesti näituselele Veneetsia Biennaalil.

3. Palun kinnitage võistlustöö nõuded esimeses voorus. Kas ma saan õigesti aru, et tuleb esitada vaid teksiline kirjeldus maksimaalselt 5000 sõnaga ja visuaalset materjali ei pea lisama? 

A: Esimeses voorus palume esitada näituse konseptsiooni kirjelduse ja ekspositsiooni väljapaneku visualiseeringu.

4. Kui me kasutame võistlustöös fotosid, mille juures tuleks viidata autoritele, juhul kui hiljem need fotod avaldatakse, siis kas me saadame autorite nimed eraldi?

A: Palun saatke fotode autorite nimed eraldi failis.

5. Võistlustingimustes on kirjas, et osalejad peavad täitma ja allkirjastama dokumendi (Form 1)”.
Kust ma leian dokumendi FORM 1?

A: Meil ei ole eeltäidetud vormi kinnituskirja jaoks.

6. Võistlustingimustes nõutakse märgusõna, palun täpsustage mida te selle all mõtlete?

A: Märgusõna on vajalik töö anonüümseks identifitseerimiseks.