Vajuta siia, et näha hoonet täies ilus ;)
11.11.2014

Kivilinnafoorumid

11.11.2014

Mudel kaasavaks ruumiliseks planeerimiseks tüüpelamute rajoonides

Kestus: Projekt kestis 1. maist 2011 kuni 31. märtsini 2012
Partnerid: 
Tartu ja Narva linnavalitsused
Toetajad: 
Kivilinnafoorumite läbiviimist toetas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 11993,33 euroga.

Kivilinnafoorumid kutsuti ellu eesmärgiga aidata kaasa elukeskkonna igakülgsele tasakaalustatud ruumilisele arengule nõukogudeaegsetes tüüpelamute rajoonides. Projekti nimetus kajastab projekti tegevuste peamist teemat ja selle põhilist tööriista – linnafoorumeid. Eesti Arhitektuurikeskusel on kaheksa linnafoorumi korraldamise kogemus. Kivilinnafoorumite projektiga avardati senist mudelit ning kaasati end õigustanud süsteemi ka kodanikuühendused.

Projekti tulemusel sooviti saavutada kivilinnade elukeskkonna inimsõbralikkuse parandamist, eelkõige olemasolevate hoonete vahelise ruumi süsteemse planeerimise ja arendamise kaudu. Kivilinnafoorumitega loodeti elavdada kodanikuühenduste, omavalitsuse ja arhitektide vahelist koostööd ning süvendada arusaamist sedasorti koostöö olulisusest.

Korraldati kaks foorumit – Tartus ja Narvas tüüpelamute rajoonide ruumiliste probleemide lahendamiseks ning kokkuvõttev seminar Ahtmes projekti järelduste tegemiseks.

Projekti kokkuvõte: KIVILINNA FOORUM. MUDELI KOKKUVÕTE (pdf)